Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2017 o godzinie 13:37 czasu UTC+1

Jeżeli gracz zrobił coś, co nie jest uwzględnione w regulaminie, ale może to być uznane za łamanie ogólnych zasad przyjętych na serwerach, może otrzymać karę, która według członka administracji będzie najbardziej odpowiednia dla takiego gracza.

Jeżeli regulamin będzie dość często łamany przez gracza, to może dostać on permbana bez możliwości jego cofnięcia.

1. Kultura i zachowanie

1.1 Zakaz ciągłego proszenia o rangi, itemy, cofnięcie kary kolegom itd.
1.2 Zakaz przesadnego obrażania graczy i administracji.
1.3 Zakaz prowokowania kogokolwiek a w szczególności administracji na niekorzyść serwera.

1.4 Zakaz bezpośredniego wyganiania graczy z serwera - to ma być przyjemne miejsce.

2. Rozmowa

2.1 Zakaz spamowania i floodowania.
2.2 Zakazane jest reklamowanie jakichkolwiek serwerów.
2.3 Zakaz nękania innych graczy i administracji.
2.4 Zakaz wypytywania innych o dane personalne (np. adres) i podszywanie się pod innych, w szczególności pod administrację.
2.5 Zakaz zadawania totalnie bezsensownych pytań na chacie.
2.6 Zakaz okłamywania administracji.
2.7 Jeśli zadajesz pytanie, to mów je od razu! Nie używaj przed następnym pytaniem formułki "dphz" itp. (zapobiegnie to zaśmieceniu chatu)

^ powyższa zasada jest nieobowiązkowa
2.8 Staramy się używać poprawnej polszczyzny, trudniejsze do zrozumienia wypowiedzi mogą być ignorowane.

2.9 Zakaz przesadnego trollowania graczy i administracji na chacie.

3. Rozgrywka

3.1 Zakaz używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę na serwerze (np. cheaty) oraz paczek zasobów z przezroczystymi teksturami.

3.1.1 Otrzymując pozwolenie właściciela można używać takiego oprogramowania.

3.2 Zakaz zabijania graczy w bezpiecznych strefach w jakikolwiek sposób.
3.3 Zakaz używania cheatów/hacków/oszustw oraz bugów/błędów serwera na niekorzyść graczy i serwera.
3.4 Zakaz podszywania się pod sławne osobistości.
3.5 Zakaz posiadania multikont bez zgody Właściciela.
3.6 Zakaz budowania zegarków redstone (lagi).
3.7 Używanie zhackowanych itemów jest surowo zabronione.
3.8 Zakaz niszczenia stref zabezpieczonych w jakikolwiek sposób.

3.9 Administracja odpowiada za kradzieże, utracone itemy itp. tylko w przypadku, gdy przyczyną straty przedmiotów był błąd serwera.

3.10 Zakaz nadmiernego griefowania mapy "dla zabawy", np. przez wypalanie lasów.

4. Inne

4.1 Właściciel może zmienić regulamin.
4.2 Przed karą administracja może dać upomnienie.

4.3 Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

4.4 O aktualizacji regulaminu gracze są informowani komendą /mail.

Obowiązki członka Administracji:

Nie może on:

- używać komendy /op

- enchantować itemów na enchanty większe niż normalne {np. wydajność 10)

- zabijać graczy na trybie Creative

- dawać graczom przedmiotów pochodzących z trybu Creative

- niszczyć budowli graczy, map, które są zabezpieczone itd.

- i takie tam (więcej info na Discord: dphz#9803)

Obowiązki:

- utrzymywanie serwera w należytym porządku

- dawanie przykładu

- danie graczowi 1-2 upomnienia, jeżeli jego przewinienie było małe
- ukaranie gracza, który nie wykonuje jego poleceń (np. zaprzestania przeklinania itd.)

- przekazanie graczowi dokładnej informacji o przewinieniu (na /msg lub w treści kicka/bana)
- w przypadku braku pewności co do kary gracza skonsultować się z właścicielem
- staranie się o utrzymywanie porządku bez konieczności dawania banów, wyciszania lub wyrzucania z serwera
- traktowanie swoich kolegów i graczy tak samo

Admin ma prawo obserwować rozgrywkę graczy używając trybu gry Spectator (gamemode 3) pod warunkiem, że graczowi obserwowanemu to nie przeszkadza.

Taryfikator kar

Do każdej zasady jest przypisana odpowiednia kara:

1. Kultura i zachowanie

1.1 upomnienie -> mute na 5 minut -> mute na 10 minut -> mute na 10 minut -> mute na 20 minut -> mute na 30 minut -> tempban na 15 minut -> tempban na 30 minut
1.2 Patrz punkt 1.1
1.3 Patrz punkt 1.1.

1.4 upomnienie -> upomnienie -> permban

2. Rozmowa

2.1 Patrz punkt 1.1.
2.2 permban
2.3 upomnienie -> permban
2.4 upomnienie -> permban
2.5 Patrz punkt 1.1.
2.6 Patrz punkt 1.1.
2.7 Zasada nieobowiązkowa.

2.8 Patrz punkt 1.1.
2.9 Patrz punkt 1.1.

3. Rozgrywka

3.1 upomnienie -> permban
3.2 upomnienie -> ban na 20 minut -> ban na 30 minut -> ban na 1h -> ban na 6h -> ban na 12h -> ban na 24h -> ban na 72h -> permban
3.3 Patrz punkt 3.2.
3.4 upomnienie -> permban
3.5 permban
3.6 usunięcie mechanizmu + ban na 24h -> usunięcie mechanizmu + ban na 72h -> usunięcie mechanizmu + ban na 168h
3.7 usunięcie itemu + upomnienie -> usunięcie itemu + ban na 24h -> usunięcie itemu -> ban na 48h
3.8 ban na 24h -> ban na 48h -> ban na 72h -> ban na 144h -> ban na 168h -> permban

3.9 Brak.

3.10 Patrz punkt 3.1.

Właściciel może także wymierzać kary w postaci utraty wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty itp.

 

Copyright © 2017 dphz