Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2018 o godzinie 18:27

Jeżeli gracz zrobił coś, co nie jest uwzględnione w regulaminie, ale może to być uznane za łamanie ogólnych zasad przyjętych na serwerach, może otrzymać karę, która według członka administracji będzie najbardziej odpowiednia dla takiego gracza.

Jeżeli regulamin będzie dość często łamany przez gracza, to może dostać on permbana bez możliwości jego cofnięcia.

1. Kultura i zachowanie

1.1 Zakaz ciągłego proszenia o rangi, itemy, cofnięcie kary kolegom itd.
1.2 Zakaz przesadnego obrażania graczy i administracji.
1.3 Zakaz prowokowania kogokolwiek a w szczególności administracji na niekorzyść serwera.

1.4 Zakaz bezpośredniego wyganiania graczy z serwera - to ma być przyjemne miejsce.

1.5 Proszę traktować komendę /report poważnie. Pisanie bezsensownych lub żartobliwych zgłoszeń będzie karane.

1.6 Zachowuj się jak człowiek, nie bądź niemiły wobec graczy, administracji, nie bądź toksyczny.

1.7 Co da się załatwić między graczami, bez pomocy administracji, załatwiamy między graczami, bez pomocy administracji.

2. Rozmowa

2.1 Zakaz spamowania i floodowania.
2.2 Zakazane jest reklamowanie jakichkolwiek serwerów.
2.3 Zakaz nękania innych graczy i administracji.
2.4 Zakaz wypytywania innych o dane personalne (np. adres) i podszywanie się pod innych, w szczególności pod administrację.
2.5 Zakaz zadawania totalnie bezsensownych pytań na chacie.
2.6 Zakaz okłamywania administracji.
2.7 Jeśli zadajesz pytanie, to mów je od razu! Nie używaj przed następnym pytaniem formułki "dphz" itp. (zapobiegnie to zaśmieceniu chatu)

^ powyższa zasada jest nieobowiązkowa
2.8 Staramy się używać poprawnej polszczyzny, trudniejsze do zrozumienia wypowiedzi mogą być ignorowane.

2.9 Zakazuje się trollowania graczy i administracji podczas gry oraz na czacie.

3. Rozgrywka

3.1 Zakaz używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę na serwerze (np. cheaty) oraz paczek zasobów z przezroczystymi teksturami.

3.1.1 Otrzymując pozwolenie właściciela można używać takiego oprogramowania.

3.2 Zakaz zabijania graczy w bezpiecznych strefach w jakikolwiek sposób.

3.2.1 Dozwolone jest zabicie gracza w dowolnym miejscu i dowolnymi metodami niezależnie od tego, czy ma włączone czy wyłączone PvP, jeżeli zaczyna on nam umyślnie przeszkadzać w rozgrywce i nas denerwować. Dozwolone jest również bezkarne zniszczenie lub zabranie jego przedmiotów po zabiciu.

3.2.2 Zabrania się jakichkolwiek działań wobec graczy z wyłączonym PvP, których skutkiem ma być zadanie im obrażeń i/lub ich zabicie.

3.3 Zakaz używania cheatów/hacków/oszustw oraz bugów/błędów serwera na własną korzyść i/lub niekorzyść graczy i serwera.
3.4 Zakaz podszywania się pod sławne osobistości.
3.5 Zakaz posiadania multikont bez zgody Właściciela.
3.6 Zakaz budowania wielu zegarków redstone lub obciążających serwer bardzo szybkich mechanizmów (lagi).
3.7 Używanie zhackowanych itemów jest surowo zabronione.
3.8 Zakaz niszczenia stref zabezpieczonych w jakikolwiek sposób.

3.9 Administracja odpowiada za kradzieże, utracone itemy itp. tylko w przypadku, gdy przyczyną straty przedmiotów był błąd serwera.

3.10 Zakaz nadmiernego griefowania mapy "dla zabawy", np. przez wypalanie lasów.

3.11 Każdy gracz może budować farmy, ale łączna ilość zwierząt na nich nie może przekraczać 100/osobę.

3.11.1 Każde zwierzę na farmie powinno mieć minimum 5 kratek (w płaszczyźnie poziomej) wolnego miejsca dla siebie.

3.12 Zakazuje się niszczenia krajobrazów wokół działek (8-10 chunków).

3.13 Widokowe słupki 1x1 można stawiać, ale mają one być potem usuwane.

3.14 Zakazuje się nieuzasadnionego zajmowania dużych połaci terenu (powyżej 9 chunków).

4. Działki.

4.1 Graczy do działek dodaje się na własną odpowiedzialność.

4.2 Zakazuje się rozlewania lawy i wody w pobliżu działek i przy ich granicy (<16 kratek dla lawy i <24 dla wody od granicy działki).

5. Załatwianie spraw z adminem.

5.1 Admin nie jest od tłumaczenia się.

5.2 Co może załatwić Moderator, załatwia Moderator.

5.3 Co może załatwić Helper, załatwia Helper.

5.4 Admin ma prawo nie znać się na Slimefunie. Jeżeli nie wiesz, jak zrobić rzecz X w Slimefunie, zajrzyj do /sf guide.

6. Inne

6.1 Właściciel może zmienić regulamin.
6.2 Przed karą administracja może dać upomnienie.

6.3 Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

6.4 O aktualizacji regulaminu gracze są informowani komendą /mail.

 

 

Taryfikator kar

UWAGA: Taryfikator jest jedynie umowny/orientacyjny, 

1. Kultura i zachowanie

1.1 upomnienie -> mute na 5 minut -> mute na 30 minut -> mute na 1h minut -> tempban na 6h -> tempban na 24h -> tempban na 72h
1.2 Patrz punkt 1.1
1.3 Patrz punkt 1.1.

1.4 upomnienie -> upomnienie -> permban

1.5 upomnienie/ban na 24h -> ban na 72h -> ban na tydzień itd. itp.

1.6 upomnienie -> mute na 1h -> ban na 24h -> ban na 72h -> permban

1.7 wg uznania

2. Rozmowa

2.1 Patrz punkt 1.1.
2.2 permban
2.3 upomnienie -> permban
2.4 upomnienie -> permban
2.5 Patrz punkt 1.1.
2.6 Patrz punkt 1.1.
2.7 Zasada nieobowiązkowa.

2.8 Patrz punkt 1.1.
2.9 Patrz punkt 1.1.

3. Rozgrywka

3.1 upomnienie -> ban od dnia do tygodnia/permban (w zależności od stopnia przewinienia)
3.2 ban na 24h -> ban na 72h -> permban
3.3 Patrz punkt 3.2.
3.4 upomnienie -> permban
3.5 permban
3.6 usunięcie mechanizmu + ban na 24h -> usunięcie mechanizmu + ban na 72h -> usunięcie mechanizmu + ban na 168h
3.7 usunięcie itemu + upomnienie -> usunięcie itemu + ban na 24h -> usunięcie itemu -> ban na 48h
3.8 ban na 24h -> ban na 72h -> ban na 168h -> permban

3.9 Brak.

3.10 Patrz punkt 3.1.

3.11(.*) usunięcie farmy + grzywna 5000$ -> usunięcie farmy + ban na długi czas, wg uznania

3.12 Patrz punkt 3.1.

3.13 usunięcie słupka + ban na 6h -> usunięcie słupka + ban na 24h

3.14 wg uznania

 

Podział obowiązków w administracji

Helper:

Ogólne pomaganie graczom (porady i FAQ) oraz ogólne moderowanie czatu (karanie graczy, gdy w oczywisty sposób zachowują się źle).

Moderator:

Zaawansowane moderowanie czatu, rozstrzyganie sporów między graczami, załatwianie spraw graczy i ewentualnie ogólna pomoc.

Admin:

Pomaganie Moderatorowi w dużych, skomplikowanych sporach i sytuacjach, pomaganie graczom i moderowanie czatu, jeżeli nie ma Helpera/Moderatora.

Mimo wszystko głównym zadaniem Admina i rang wyższych jest ogarnianie spraw technicznych serwera i decydowanie o jego przyszłości.

 

Obowiązki członka Administracji:

Członek administracji może grać na serwerze jako zwykły gracz, ale nie może wtedy używać komend, do których nie ma dostępu VIP (/fly, /gm itd.)

Nie może on:

- używać komendy /op

- enchantować itemów na enchanty większe niż normalne (np. wydajność 10)

- zabijać graczy na trybie Creative

- dawać graczom przedmiotów pochodzących z trybu Creative

- niszczyć budowli graczy, map, które są zabezpieczone itd.

- i takie tam (więcej info na Discord: dphz#9803)

Obowiązki:

- utrzymywanie serwera w należytym porządku

- dawanie przykładu

- danie graczowi 1-2 upomnienia, jeżeli jego przewinienie było małe
- ukaranie gracza, który nie wykonuje jego poleceń (np. zaprzestania przeklinania itd.)

- przekazanie graczowi dokładnej informacji o przewinieniu (na /msg lub w treści kicka/bana)
- w przypadku braku pewności co do kary gracza skonsultować się z osobą o wyższej randze
- staranie się o utrzymywanie porządku bez konieczności dawania banów, wyciszania lub wyrzucania z serwera
- traktowanie swoich kolegów i graczy tak samo

 

Każdy z rangą wyższą niż VIP/YouTuber ma prawo obserwować rozgrywkę graczy używając trybu gry Spectator

(gamemode 3). Może to pomóc w wykrywaniu cheaterów.

HeadAdmin/Admin/Technik może także wymierzać kary w postaci utraty wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty itp.

 

Copyright © 2018 dphz